Mina Aktiviteter

Select language
Logga in
Start

Logga in


Byt till svart bakgrund

Resources

Handledning

Contact and support

Välkommen till Mina Aktiviteter!

Mina Aktiviteter används av hundratusentals individer för att bland annat hitta och anmäla sig till kurser och andra aktiviteter. Flera förbund och paraplyorganisationer använder det centralt och inom sina medlemsorganisationer för att administrera sin verksamhet. Därutöver används det av an mängd fristående företag och föreningar.

Stor undersajter till MinaAktiviteter.se är idrott.se och Dans.se som har fler verktyg och funktioner inriktade på idrott- och dansverksamhet.

Aktuella aktiviteter och produkter

Administratörsutbildningar
Day & time Price City    
Intresseanmälan utbildning
Helgdag eller kväll 1 ggr. Flera orter.
Helgdag eller kväll 1 ggr Flera orter Info
Produkter
Day & time Price City    
Skanner till incheckning
Info/book

Information till förbund, föreningar och företag

Mina Aktiviteter är byggt för att underlätta det administrativa arbetet inom företag, föreningar och andra organisationer, t ex genom att integrera kursadministration och webbanmälan med medlems- eller kundregister, fakturering, betallösningar med OCR-hantering och bankkoppling, flexibla rabatter, automatisterad bokföring, rapporter, grupphantering, meddelandehantering, licenshantering, kalendarium och mycket mera.

Det krävs ingen installation av program, inga uppdateringar, inga egna säkerhetskopior och inget mejlande av information kors och tvärs. Genom en helt vanlig webbläsare kan alla nå den information och de verktyg de behöver och har behörighet till.

Stor undersajter till MinaAktiviteter.se är idrott.se och dans.se som har fler verktyg och funktioner inriktade på dans, tävling och annan idrottsverksamhet.

Företag och föreningar är varmt välkomna att prova systemet utan kostnad

Mer information om kostnader och avtal

© Mina Aktiviteter 2021-12-04 E-post info@cogwork.se