Mina Aktiviteter

Mina Aktiviteter > Start
HandledningSelect languageLog inLog in
Menu
Start Show child pages

Välkommen till Mina Aktiviteter!

Information till förbund, föreningar och företag

Mina Aktiviteter är byggt för att underlätta det administrativa arbetet inom företag, föreningar och andra organisationer, t ex genom att integrera kursadministration och webbanmälan med medlems- eller kundregister, fakturering, betallösningar med OCR-hantering och bankkoppling, flexibla rabatter, automatisterad bokföring, rapporter, grupphantering, meddelandehantering, licenshantering, kalendarium och mycket mera.

Det krävs ingen installation av program, inga uppdateringar, inga egna säkerhetskopior och inget mejlande av information kors och tvärs. Genom en helt vanlig webbläsare kan alla nå den information och de verktyg de behöver och har behörighet till.

Stora undersajter till MinaAktiviteter.se är idrott.se och dans.se som har fler verktyg och funktioner inriktade på dans, tävling och annan idrottsverksamhet.

Företag och föreningar är varmt välkomna att prova systemet utan kostnad


Mer information om kostnader och avtal

Contact and support

© Mina Aktiviteter 2024-07-15 E-post info@cogwork.se