Vasaborgen

Vasaborgen

Onsdag 30 november OBS dagen  kl. 10.00-11.00

Örebro slott är en självklar symbol för vår stad. Det har haft många olika funktioner: Försvarsborg, residens, vapenförråd, gäldstuga och fängelse. Slottet har skiftat skepnad åtskilliga gånger. Dess massiva stenmurar, trappstensgavel och barockportaler berättar om det tidiga 1900-talets intresse för naturliga byggnadsmaterial samt vilja att berätta slottets historia genom dess murar. Mia Geijer, arkitekturhistoriker, forskare vid Uppsala universitet och antikvarie vid länsstyrelsen berättar om hur slottet förändrats och befäst sin ställning som Vasaborg. 100 kr

Anders Holm  070-7183440  och Annica Rydbecker  070-2793046

City: Betelkyrkan Köpmangatan 19, Örebro

When: Ons 10.00-11.00

Start: 2022-11-30 (369 dagar sedan)

Instructors: Anders Holm, Annica Rydbecker

Price: 100 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Örebro

Membership: Required

91 anmälda till 175 platser