ÖLIS

ÖLIS

Onsdag 23 november kl 14.00–16.00

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap visar sina samlingar och berättar om länets legendarer. Sällskapet har ca 800 medlemmar och har producerat många utställningar över kända idrottsprofiler och lag. Samling Järntorgsgatan 3. Pris: 60 kr. Max 28 deltagare.

Ansvariga: Bengt Momats 073-262 20 42, Bengt-Olof Gert 070-406 42 64

City: Järntorgsgatan 3, Örebro

When: Ons 14.00-16.00

Start: 2022-11-23 (10 dagar sedan)

Instructors: Bengt Momats, Bengt-Olof Gert

Price: 60 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Örebro

Membership: Required

28 anmälda till 28 platser