Potatis, gårdsbutik och farligt avfall

Potatis, gårdsbutik och farligt avfall

Torsdag 20 oktober kl 09.00–16.15

Vi åker till Stora Mellösa Potatis och deras förpackningsanläggning strax öster om Lännäs för att få information om hur en stor del av Östernärkes potatis sorteras och förpackas innan de körs ut till handlarna i Mälardalsområdet. Här börjar vi med förmiddagskaffe innan vi påbörjar rundvandringen. I den nyöppnade välförsedda gårdsbutiken finns det också möjlighet att inhandla lokala produkter.

Lunchen intar vi sedan på restaurang Goda Rum vid Kumla Sjöpark.

På eftermiddagen besöker vi Fortum Waste Solution (före detta Ekokem och SAKAB) i Kvarntorp för att se och höra om hur vårt farliga avfall tas om hand. Bolagsinformationen ges inomhus men rundvandringen i anläggningen sker utomhus och i ouppvärmda lokaler.

Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15. Åter i Örebro cirka 16.15. Max 23 deltagare. Pris: 550 kr.

Ansvariga: Hans Axelsson 070-680 23 69 Gertrud Åsman 070-449 73 56

City: Örebro

When: Tors 09.00-16.15

Start: 2022-10-20 (44 dagar sedan)

Instructors: Hans Axelsson, Gertrud Åsman

Price: 550 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Örebro

Membership: Required

30 anmälda till 23 platser