Oppboga Bruk och Wedevåg Herrgård

Oppboga Bruk och Wedevågs Herrgård

Torsdag 22 september kl 08.45–14.45

Ta chansen till ett intressant företagsbesök! Oppboga bruk i Fellingsbro har anor från 1600-talet, men som företag i modern bemärkelse startades verksamheten 1901. Bolaget är privatägt sedan 1999. Om resan från 1901 års träsliperi till dagens konverteringsanläggning för kartong, berättar Lennart Larsson, som varit ägare av bolaget under perioden 2004 – 2019. Idag ägs Oppboga av ett schweiziskt företag. Vi får en guidad tur genom företaget och en beskrivning av hur produktionen fungerar. Efter visningen äter vi lunch på Wedevågs Herrgård. Wedevågs bruk bildades 1545 och är Sveriges tredje äldsta aktiebolag. Herrgården tillhörde det gamla bruket och har en historia från 1637. Idag finns bara disponentfrun kvar, i alla fall dunkar hon i golvet då och då när hon kallar på tjänstefolket. I samband med lunchen tar vi del av brukets historia. Välkomna att ta del av ett stycke svensk industrihistoria.

Avresa från Fredsgatan 08.45 och Eurostop 09.00. Åter i Örebro cirka 14.45. Max 30 deltagare. Pris: 470 kr

Ansvariga: Karin Johansson 073-424 58 87 Gertrud Åsman 070-449 73 56

City: Örebro

When: Tors 08.45-14.45

Start: 2022-09-22 (72 dagar sedan)

Instructors: Karin Johansson, Gertrud Åsman

Price: 470 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Örebro

Membership: Required

44 anmälda till 30 platser