Utbildning av mina aktiviter

Utbilödning av "mina aktiviteter"

Utbildningen kommer att ske vid 3 tillfällenPlanned occasions
1. v.19 Ons 12/5 10:00 - 11:00 (1t)
2. v.20 Ons 19/5 10:00 - 11:00 (1t)
3. v.21 Ons 26/5 10:00 - 11:00 (1t)

City: Dator

When: Ons 10.00-11.00

Start: 2021-05-12 (igår)

Occasions: 3

Instructors: Erik

Organizer: Förbundet Aktiva Seniorer