Teater Unga Vuxna - Fortsättning

Teater Unga Vuxna
Fortsättningskurs

 

InriktningTeater
Målgrupp: 18–25 år
Nivå: Blandad

 

Kursbeskrivning
Fortsättning utifrån grundkursen med fördjupning av gamla och nya övningar samt ytterligare fokus på det egna uttrycket och arbete med monolog
Du tränar dig i konsten att gestalta olika känslor och sinnesstämningar och utvecklar din lyhördhet i samspelet med andra aktörer.

 

Kursens innehåll
Kursen inleds med grupp- och samarbetsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen och ge dig en stabil plattform att utgå ifrån. Du lär dig grundläggande metoder och skådespelartekniker och övar dig i att kommunicera olika känslouttryck med hjälp av din kropp, röst och ansikte.

Du arbetar vidare med dramaövningar som varvas med lekfulla improvisationsövningar och kortare teaterscener som stimulerar din fantasi och förmåga till kreativitet. Du tränas i att läsa av olika situationer för att kunna anpassar din insats och blir en del i det kommunikativa samspelet. Du utvecklar du dina kunskaper inom skådespeleri, testar olika sätt att spela teater.

 

Kursens delmoment

Tillits- och samarbetsövningar

Koncentrationsövningar

Samspel med andra

- Gestaltning

Röstträning

- Dramaövningar

Korta teaterscener

Improvisationsövningar

 

Fortsättningsmöjligheter
Teater Unga Vuxna Fortsättning kan du gå två termin. Sedan kan du testa på någon av våra andra vuxenkurser.

 

Läraren: Jennifer Drotz Ruhn

Jennifer är frilansande teater- och danspedagog, koreograf och fotograf med en BA i Contemporary Dance Performance från The Scottish School of Contemporary Dance.Planned occasions
1. v.05 Mån 1/2 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
2. v.06 Mån 8/2 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
3. v.07 Mån 15/2 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
4. v.08 Mån 22/2 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
5. v.11 Mån 15/3 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
6. v.12 Mån 22/3 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
7. v.13 Mån 29/3 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
8. v.15 Mån 12/4 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
9. v.16 Mån 19/4 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
10. v.17 Mån 26/4 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
11. v.18 Mån 3/5 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia
12. v.19 Mån 10/5 18:15 - 20:15 (2t) Calle Flygare - Thalia

City: Stockholm

Where: Thalia

When: Mån 18.15-20.15

Start: 2021-02-01 (299 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Blandade nivåer

Instructors: Jennifer

Price: 5310 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola