Teater Unga Vuxna - Grund

Teater Unga Vuxna
Grundkurs

 

Inriktning: Teater

Målgrupp: 18–25 år

Nivå: Blandad

 

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig en övergripande bild av teaterskådespelets grunder och gör verklighet av din sceniska nyfikenhet.
Du tränar dig i konsten att gestalta olika känslor och sinnesstämningar och utvecklar din lyhördhet i samspelet med andra aktörer.

Kursen vänder sig till elever i 18-25 års åldern.

 

Kursens innehåll

Kursen inleds med grupp- och samarbetsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen och ge dig en stabil plattform att utgå ifrån. Du lär dig grundläggande metoder och skådespelartekniker och övar dig i att kommunicera olika känslouttryck med hjälp av din kropp, röst och ansikte.

Du arbetar vidare med enklare dramaövningar som varvas med lekfulla improvisationsövningar och kortare teaterscener som stimulerar din fantasi och förmåga till kreativitet. Du tränas i att läsa av olika situationer för att kunna anpassar din insats och blir en del i det kommunikativa samspelet. Du utvecklar du dina kunskaper inom skådespeleri, testar olika sätt att spela teater.

 

Kursens delmoment

- Tillits- och samarbetsövningar

- Koncentrationsövningar

- Samspel med andra

- Grundläggande gestaltning

- Röstträning

- Enklare dramaövningar

- Korta teaterscener

- Improvisationsövningar

 

Fortsättningsmöjligheter

Teater Unga Vuxna kan du gå en-två terminer och sedan fortsätta i Teater Unga Vuxna - Fortsättning

 

Läraren: Sara NygrenPlanned occasions
1. v.05 Tis 2/2 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
2. v.06 Tis 9/2 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
3. v.07 Tis 16/2 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
4. v.08 Tis 23/2 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
5. v.10 Tis 9/3 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
6. v.11 Tis 16/3 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
7. v.12 Tis 23/3 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
8. v.13 Tis 30/3 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
9. v.15 Tis 13/4 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen
10. v.16 Tis 20/4 18:30 - 20:30 (2t) Calle Flygare - Scenen

City: Stockholm

Where: Scenen

When: Tis 18.30-20.30

Start: 2021-02-02 (298 dagar sedan)

Occasions: 10

Level: Från Fortsättning

Instructors: Sara N

Price: 4520 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola