Dramaskutt

DRAMASKUTT

Inriktning: Teater

Nivå: Grund

Målgrupp: Barn 4-5 år

 

Kursbeskrivning
Sprudlande fantasiutflykter och lustfyllda övningar i grupp med fokus på rörelse, kreativitet och teaterlekar. Kursen riktar sig till de allra minsta barnen som vill prova på vad det innebär att spela teater.

Kursens innehåll
Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi gör göra olika röst- och rörelseövningar som utvecklar din förståelse för kroppens och röstens uttryck. Genom fantasi- och inlevelselekar tränar du dig att förstå och visa känslor.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelse till fastlagd form såsom musik
 • Uppmärksamhetsövningar
 • Rytmövningar
 • Språk- och verbala övningar
 • Stillhet- kontra anspännings övningar
 • Balansövningar
 • Speglingsövningar
 • Mimiska övningar
 • Rörelseövningar med fokus på motorik
 • Riktningar och nivåer i rummet
 • Enklare improvisationer
 • Gestaltningsövningar
 • Öppen lektion i slutet av terminerna

 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs - bara lusten att leka och röra på sig.

Fortsättningsmöjligheter
Dramaskutt kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Teaterskutt 5-6 år eller Teaterlek 6-7 år. Planned occasions
1. v.05 Tis 2/2 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
2. v.06 Tis 9/2 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
3. v.07 Tis 16/2 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
4. v.08 Tis 23/2 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
5. v.10 Tis 9/3 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
6. v.11 Tis 16/3 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
7. v.12 Tis 23/3 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
8. v.13 Tis 30/3 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
9. v.15 Tis 13/4 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
10. v.16 Tis 20/4 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
11. v.17 Tis 27/4 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia
12. v.18 Tis 4/5 16:00 - 16:45 (45m) Calle Flygare - Thalia

City: Stockholm

Where: Thalia

When: Tis 16.00-16.45

Start: 2021-02-02 (305 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Carrie

Price: 2025 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola