Skådespelartrappan - Steg 6

Skådespelartrappan
åtta steg mot att bli skådespelare  

Kliv upp på scenen och utforska teaterns universum och magi. Här hos oss finns möjligheten att göra hela resan från grund och upp. Så ta klivet upp på första trappsteget och fortsätt uppåt - steg för steg - mot högre höjder. I vår skådespelartrappa utvecklar du ditt skådespeleri och sceniska kunnande stegvis genom scenframställning, gestaltning, karaktärsarbete, improvisation, röst och rörelse. Alla framgångssagor har en början!

 

STEG 6

Inriktning: Teater
Nivå: Fördjupning

Målgrupp: Ungdomar

 

Kursbeskrivning
Nu har du tagit många steg på din resa i teaterns och skådespeleriets förtrollande värld! Du är nu redo att arbeta med fördjupning i text- och karaktärsanalysen. Du kommer att, utifrån din analys, uttrycka dig i praktisk handling genom monologscener, dialogscener och praktiskt pjäsarbete – i ensemble och individuellt.

Kursens innehåll
Kursen inleds med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet. Vi arbetar med rörelse och improvisation för att vidareutveckla spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med monolog- och dialogscener. Du får arbeta med text-och karaktärsanalys som du omsätter i scenisk handling. Vi fortsätter att utforska och tolka sceniskt material. Du får arbeta med olika tekniker/metoder för att närma dig ett sceniskt material och en roll.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

  • Metoder/tekniker för sceniskt arbete
  • Byggande av karaktärer utifrån röst- och rörelsekvaliteter, inre drivkraft, impuls och rytm
  • Utforska fysiska motsatsförhållanden i kropp och i rum
  • Förberedelse (laddning), handling (angrepp) och återhämtning (avspänning)
  • Röstövningar som aktiverar magstöd för att förbättra artikulation och röststyrka
  • Praktiskt arbete med den dramaturgiska kurvan i scener och texter
  • Berättartekniker för att knyta ihop en historia
  • Textförståelsearbete genom textanalys
  • Teaterns uttryck, termer och historia för ökad begreppsförståelse
  • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper
Skådespelartrappan - steg 5 eller motsvarande erfarenhet. 

Fortsättningsmöjligheter
Skådespelartrappan Steg 6 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 7.

 Planned occasions
1. v.05 Tors 4/2 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
2. v.06 Tors 11/2 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
3. v.07 Tors 18/2 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
4. v.08 Tors 25/2 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
5. v.10 Tors 11/3 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
6. v.11 Tors 18/3 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
7. v.12 Tors 25/3 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
8. v.13 Tors 1/4 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
9. v.15 Tors 15/4 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
10. v.16 Tors 22/4 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
11. v.17 Tors 29/4 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia
12. v.18 Tors 6/5 17:15 - 18:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Thalia

City: Stockholm

Where: Thalia

When: Tors 17.15-18.45

Start: 2021-02-04 (296 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fördjupning

Instructors: Sofia

Price: 3295 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola