Skådespelartrappan Steg 1

Skådespelartrappan
åtta steg mot att bli skådespelare  

Kliv upp på scenen och utforska teaterns universum och magi. Här hos oss finns möjligheten att göra hela resan från grund och upp. Så ta klivet upp på första trappsteget och fortsätt uppåt - steg för steg - mot högre höjder. I vår skådespelartrappa utvecklar du ditt skådespeleri och sceniska kunnande stegvis genom scenframställning, gestaltning, karaktärsarbete, improvisation, röst och rörelse. Alla framgångssagor har en början!

 

STEG 1

Inriktning: Teater
Nivå: Grund

Målgrupp: Ungdomar

Kursbeskrivning
Här tar du första steget upp på Skådespelartrappan. Du bjuds nu in till teaterns universum och arbetar med utgångspunkten i det som är basen i en skådespelares arbete: scenframställning, improvisation, röst och rörelse. Genom dialog- och gruppscener öppnar du upp möjligheter för just dina talanger.

Kursens innehåll
Kursen inleds med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet. Du får göra olika rörelseövningar som utvecklar din förståelse för kroppsliga uttryck. Du får arbeta med improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Du får prova att göra scener; dialoger utifrån skriva manus. Du får öva dig i att bejaka och acceptera andras förslag och prova att vara i olika statussituationer i improvisationsövningar.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelseövningar och -koreografier med och utan musik
 • Spegelövningar
 • Balans-och fokusövningar
 • Kroppsmedvetenhet
 • Kroppens funktion, riktningar och nivåer i rummet
 • Röstövningar med fokus på röstens bärighet och styrka
 • Improvisation med fokus på att utveckla fantasin, kreativiteten och spontaniteten
 • Associationsövningar
 • Övningar för öppenhet och kreativ spontanitet
 • Statusövningar
 • Arbete med sceniskt material
 • Improvisationer med tydliga direktiv
 • Teaterns grundläggande uttryck och termer för begreppsförståelse
 • Öppen lektion hålls i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs – vissa elever har dock gått Spela teater eller har motsvarande kunskaper.

Fortsättningsmöjligheter
Skådespelartrappan Steg 1 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 2.Planned occasions
1. v.05 Tors 4/2 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Tors 11/2 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Tors 18/2 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Tors 25/2 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Tors 18/3 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Tors 25/3 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.13 Tors 1/4 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Tors 15/4 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Tors 22/4 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Tors 29/4 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Tors 6/5 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Tors 20/5 19:15 - 20:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

City: Stockholm

Where: Calle

When: Tors 19.15-20.45

Start: 2021-02-04 (296 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Carrie

Price: 3150 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola