Dramaskutt

DENNA GRUPP ÄR FULLBOKAD. VÅRTERMINENS ANMÄLNINGAR ÖPPNAR VECKA 46, VÄLKOMMEN ATT GÖRA DIN ANMÄLAN DÅ.
DRAMASKUTT

Inriktning: Teater

Nivå: Grund

Målgrupp: Barn 4-5 år

 

Kursbeskrivning
Sprudlande fantasiutflykter och lustfyllda övningar i grupp med fokus på rörelse, kreativitet och teaterlekar. Kursen riktar sig till de allra minsta barnen som vill prova på vad det innebär att spela teater.

Kursens innehåll
Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi gör göra olika röst- och rörelseövningar som utvecklar din förståelse för kroppens och röstens uttryck. Genom fantasi- och inlevelselekar tränar du dig att förstå och visa känslor.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelse till fastlagd form såsom musik
 • Uppmärksamhetsövningar
 • Rytmövningar
 • Språk- och verbala övningar
 • Stillhet- kontra anspännings övningar
 • Balansövningar
 • Speglingsövningar
 • Mimiska övningar
 • Rörelseövningar med fokus på motorik
 • Riktningar och nivåer i rummet
 • Enklare improvisationer
 • Gestaltningsövningar
 • Öppen lektion i slutet av terminerna

 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs - bara lusten att leka och röra på sig.

Fortsättningsmöjligheter
Dramaskutt kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Teaterskutt 5-6 år eller Teaterlek 6-7 år. Planned occasions
1. v.35 Tis 31/8 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
2. v.36 Tis 7/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
3. v.37 Tis 14/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
4. v.38 Tis 21/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
5. v.39 Tis 28/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
6. v.40 Tis 5/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
7. v.41 Tis 12/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
8. v.42 Tis 19/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
9. v.43 Tis 26/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
10. v.45 Tis 9/11 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
11. v.46 Tis 16/11 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia
12. v.47 Tis 23/11 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Thalia

City: Stockholm

Where: Thalia

When: Tis 16.15-17.00

Start: 2021-08-31 (25 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Carrie

Price: 2065 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola