Teater Unga Vuxna - Fortsättning

Teater Unga Vuxna
Fortsättningskurs

 

InriktningTeater
Målgrupp: 18–25 år
Nivå: Fortsättning

 

Kursbeskrivning
Fortsättningsnivå för dig som antingen gått vår grundkurs eller har annan erfarenhet sedan tidigare.  Fördjupning av gamla och nya övningar samt ytterligare fokus på det egna uttrycket och arbete med monolog. Du tränar dig i konsten att gestalta olika känslor och sinnesstämningar och utvecklar din lyhördhet i samspelet med andra aktörer.

 

Kursens innehåll
Kursen inleds med grupp- och samarbetsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen och ge dig en stabil plattform att utgå ifrån. Du lär dig metoder och skådespelartekniker och övar dig i att kommunicera olika känslouttryck med hjälp av din kropp, röst och ansikte.

Du arbetar vidare med dramaövningar som varvas med lekfulla improvisationsövningar och kortare teaterscener som stimulerar din fantasi och förmåga till kreativitet. Du tränas i att läsa av olika situationer för att kunna anpassar din insats och blir en del i det kommunikativa samspelet. Du utvecklar du dina kunskaper inom skådespeleri, testar olika sätt att spela teater.

 

Kursens delmoment

Tillits- och samarbetsövningar

Koncentrationsövningar

Samspel med andra

- Gestaltning

Röstträning

- Dramaövningar

Korta teaterscener

Improvisationsövningar

 

Fortsättningsmöjligheter
Teater Unga Vuxna Fortsättning kan du gå två termin. Sedan kan du testa på någon av våra andra vuxenkurser med olika inriktningar.

 

Läraren Sara Nygren är en skådespelare som har sin utbildning från Teaterhögskolan i Luleå. Hon har medverkat i och kan ses i flera svenska produktioner så som Andra Avenyn och Heder .  

 Planned occasions
1. v.35 Mån 30/8 18:45 - 20:45 (2t)
2. v.36 Mån 6/9 18:45 - 20:45 (2t)
3. v.37 Mån 13/9 18:45 - 20:45 (2t)
4. v.38 Mån 20/9 18:45 - 20:45 (2t)
5. v.39 Mån 27/9 18:45 - 20:45 (2t)
6. v.40 Mån 4/10 18:45 - 20:45 (2t)
7. v.41 Mån 11/10 18:45 - 20:45 (2t)
8. v.42 Mån 18/10 18:45 - 20:45 (2t)
9. v.43 Mån 25/10 18:45 - 20:45 (2t)
10. v.45 Mån 8/11 18:45 - 20:45 (2t)
11. v.46 Mån 15/11 18:45 - 20:45 (2t)
12. v.47 Mån 22/11 18:45 - 20:45 (2t)

City: Stockholm

When: Mån 18.45-20.45

Start: 2021-08-30 (26 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Sara N

Price: 5310 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola