Prova på teaterkurs för vuxna

PROVA PÅ TEATER 18+

Välkommen till Calle Flygare Teaterskolas öppet hus! Vi bjuder på fika och 30 minuters prova på-tillfälle för att du ska få en inblick i den kurs du är intresserad av. 
Anmälan krävs.

Vi har olika teaterkurser för vuxna som baserar sig både på ålder och inriktning. Just det här provtillfället har ingen specifik inriktning utan riktar sig till alla 18+ år som är nyfikna på hur en teaterlektion hos oss ser ut!
Efter lektionen bjuder vi på pepparkakor och glögg inne på skolan, där du kan prata med och ställa frågor till våra kurskoordinatorer Maja och Frida.

Se listan nedan för vårt vuxenkursutbud (fulla kursbeskrivningar hittar du på vår hemsida www.calleflygare.se): 

Teater Unga Vuxna
Grundkurs

Ålder: 18 - 25 år
Inriktning: Teater
Nivå: Blandad

Kursbeskrivning
Denna kurs ger dig en övergripande bild av teaterskådespelets grunder och gör verklighet av din sceniska nyfikenhet.
Du tränar dig i konsten att gestalta olika känslor och sinnesstämningar och utvecklar din lyhördhet i samspelet med andra aktörer.
Efter avslutad kurs kan du gå fortsättningskursen.


Teater Unga Vuxna
Fortsättningskurs 

Inriktning: Teater
Målgrupp: 18–25 år
Nivå: Fortsättning

Kursbeskrivning
Fortsättningsnivå för dig som antingen gått vår grundkurs eller har annan erfarenhet sedan tidigare.  Fördjupning av gamla och nya övningar samt ytterligare fokus på det egna uttrycket och arbete med monolog. Du tränar dig i konsten att gestalta olika känslor och sinnesstämningar och utvecklar din lyhördhet i samspelet med andra aktörer.


Kliv upp på scenen! 
Grundkurs, med Mia Poppe
Inriktning: Teater
Målgrupp: 18+ år
Nivå: Grund
Antal tillfällen: 10 


Kursbeskrivning
Drömmer du om att stå på teaterscenen och vill ha hjälp att våga ta första klivet upp? Eller har du andra scener i ditt arbete eller privat som du behöver tekniker för att erövra? Här arbetar du med grunderna i scenisk framställning genom skådespelarträning, arbete med text och improvisation. Om du behöver stärka dig själv och din självkänsla är detta rätt kurs! Efter avslutad kurs kan du gå fortsättningskursen.


Teater 50+
med Aseem Svedberg

Inriktning: Teater
Målgrupp: 50+ år
Nivå: Blandad

Kursbeskrivning
Är du nyfiken på skådespeleriets och teaterns universum? Vill du lära dig grunderna i skådespeleri och karaktärsarbete?
Detta är en kurs som riktar sig till både dig som vill testa på teater för första gången, samt till dig som haft erfarenhet inom teatern tidigare. I denna kurs kommer vi arbeta med improvisationer och scenframställning, både med "eget" material (sådant ni improviserar fram) och med dramatiska texter. Här får du ny inspiration och nya infallsvinklar, som du med livserfarenhet, kan omsätta både på scenen och som människa.

Skådespelarteknik för kameran
Grundkurs, med Casper Andreas

Inriktning: Film / Teater
Målgrupp: Vuxna
Nivå: Nybörjare / Blandad
 

Kursbeskrivning
I denna kurs i Skådespelarteknik arbetar du med fokus på närvaro; hur behåller du närvaron emotionellt samtidigt som du är medveten om kameran? Du får tekniker som medvetandegör dig om rollfigurens känslor och skådespelarens (ditt) förhållningssätt till dessa. Efter avslutad kurs kan du gå fortsättningskursen.
 Planned occasions
1. v.49 Lör 11/12 11:15 - 11:45 (30m) Calle Flygare - Calle

City: Stockholm

Where: Calle

When: Lör 13.00-13.30

Start: 2021-12-11 (om 7 dagar)

Level: Från Blandade nivåer

Organizer: Calle Flygare Teaterskola