Dramaskutt

Dramaskutt

Inriktning: Teater

Nivå: Grund

Målgrupp: Barn 4-5 år

 

Kursbeskrivning


Sprudlande fantasiutflykter och lustfyllda övningar i grupp med fokus på rörelse, kreativitet och teaterlekar. Kursen riktar sig till de allra minsta barnen som vill prova på vad det innebär att spela teater.

Kursens innehåll

Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi gör göra olika röst- och rörelseövningar som utvecklar din förståelse för kroppens och röstens uttryck. Genom fantasi- och inlevelselekar tränar du dig att förstå och visa känslor.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelse till fastlagd form såsom musik
 • Uppmärksamhetsövningar
 • Rytmövningar
 • Språk- och verbala övningar
 • Stillhet- kontra anspännings övningar
 • Balansövningar
 • Speglingsövningar
 • Mimiska övningar
 • Rörelseövningar med fokus på motorik
 • Riktningar och nivåer i rummet
 • Enklare improvisationer
 • Gestaltningsövningar
 • Öppen lektion i slutet av terminerna
   

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs - bara lusten att leka och röra på sig.

 

Fortsättningsmöjligheter

Dramaskutt kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Teaterskutt 5-6 år eller Teaterlek 6-7 år. Planned occasions
1. v.34 Sön 28/8 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
2. v.35 Sön 4/9 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
3. v.36 Sön 11/9 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
4. v.37 Sön 18/9 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
5. v.38 Sön 25/9 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
6. v.39 Sön 2/10 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
7. v.40 Sön 9/10 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
8. v.41 Sön 16/10 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
9. v.42 Sön 23/10 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
10. v.45 Sön 13/11 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
11. v.46 Sön 20/11 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle
12. v.47 Sön 27/11 11:00 - 11:45 (45m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Sön 11.00-11.45

Start: 2022-08-28 (284 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Carrie Nygren Graaf

Price: 2145 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista