Dramaskutt

Dramaskutt

Inriktning: Teater

Nivå: Grund

Målgrupp: Barn 4-5 år

 

Kursbeskrivning


Sprudlande fantasiutflykter och lustfyllda övningar i grupp med fokus på rörelse, kreativitet och teaterlekar. Kursen riktar sig till de allra minsta barnen som vill prova på vad det innebär att spela teater.

Kursens innehåll
Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi gör göra olika röst- och rörelseövningar som utvecklar din förståelse för kroppens och röstens uttryck. Genom fantasi- och inlevelselekar tränar du dig att förstå och visa känslor.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelse till fastlagd form såsom musik
 • Uppmärksamhetsövningar
 • Rytmövningar
 • Språk- och verbala övningar
 • Stillhet- kontra anspännings övningar
 • Balansövningar
 • Speglingsövningar
 • Mimiska övningar
 • Rörelseövningar med fokus på motorik
 • Riktningar och nivåer i rummet
 • Enklare improvisationer
 • Gestaltningsövningar
 • Öppen lektion i slutet av terminerna

 


Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs - bara lusten att leka och röra på sig.

Fortsättningsmöjligheter
Dramaskutt kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Teaterskutt 5-6 år eller Teaterlek 6-7 år. Planned occasions
1. v.35 Tis 30/8 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
2. v.36 Tis 6/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
3. v.37 Tis 13/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
4. v.38 Tis 20/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
5. v.39 Tis 27/9 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
6. v.40 Tis 4/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
7. v.41 Tis 11/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
8. v.42 Tis 18/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
9. v.43 Tis 25/10 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
10. v.45 Tis 8/11 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
11. v.46 Tis 15/11 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
12. v.47 Tis 22/11 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle
13. v.48 Tis 29/11 16:15 - 17:00 (45m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Tis 16.15-17.00

Start: 2022-08-30 (461 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Sebastian Willnerth

Price: 2145 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista