Teater Unga Vuxna - Fortsättning

Teater Unga Vuxna
Fortsättningskurs
 

Inriktning: Teater
Målgrupp: 18–25 år
Nivå: Fortsättning

 

Kursbeskrivning

Fortsättningsnivå för dig som antingen gått vår grundkurs eller har annan erfarenhet sedan tidigare.  Fördjupning av gamla och nya övningar samt ytterligare fokus på det egna uttrycket och arbete med monolog. Du tränar dig i konsten att gestalta olika känslor och sinnesstämningar och utvecklar din lyhördhet i samspelet med andra aktörer.

 

Kursens innehåll

Kursen inleds med grupp- och samarbetsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen och ge dig en stabil plattform att utgå ifrån. Du lär dig metoder och skådespelartekniker och övar dig i att kommunicera olika känslouttryck med hjälp av din kropp, röst och ansikte.

Du arbetar vidare med dramaövningar som varvas med lekfulla improvisationsövningar och kortare teaterscener som stimulerar din fantasi och förmåga till kreativitet. Du tränas i att läsa av olika situationer för att kunna anpassar din insats och blir en del i det kommunikativa samspelet. Du utvecklar du dina kunskaper inom skådespeleri, testar olika sätt att spela teater.

 

Kursens delmoment

- Tillits- och samarbetsövningar

- Koncentrationsövningar

- Samspel med andra

- Gestaltning

- Röstträning

- Dramaövningar

- Korta teaterscener

- Improvisationsövningar

 

Fortsättningsmöjligheter
Teater Unga Vuxna Fortsättning kan du gå två termin. Sedan kan du testa på någon av våra andra vuxenkurser med olika inriktningar.

 

Läraren Sara Nygren är en skådespelare som har sin utbildning från Teaterhögskolan i Luleå. Hon har medverkat i och kan ses i flera svenska produktioner så som Andra Avenyn och Heder .  Planned occasions
1. v.35 Mån 29/8 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
2. v.36 Mån 5/9 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
3. v.37 Mån 12/9 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
4. v.38 Mån 19/9 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
5. v.39 Mån 26/9 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
6. v.40 Mån 3/10 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
7. v.41 Mån 10/10 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
8. v.42 Mån 17/10 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
9. v.43 Mån 24/10 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
10. v.45 Mån 7/11 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
11. v.46 Mån 14/11 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
12. v.47 Mån 21/11 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle

City: Stockholm

Where: Calle

When: Mån 18.45-20.45

Start: 2022-08-29 (36 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Sara Nygren

Price: 5520 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista