Spela teater - Avancerad

SPELA TEATER - AVANCERAD

 

Inriktning: Teater

Målgrupp: Barn 11-12 år

Nivå: Avancerad

Kursbeskrivning


Känner du lusten att göra det som en skådespelare gör? I den här kursen får du utveckla ditt skådespeleri genom övningar i improvisation, rörelse och utforskande av rollfigurer. Genom gruppen närmar vi oss individuella roller genom sceniskt material.


Kursens innehåll
Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi arbetar med improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med röst och rörelse som viktiga verktyg för förståelsen för röstens och kroppens uttryck på scenen. Vi arbetar med scener utifrån skrivna eller improviserade manus där du tränar på att vara i karaktär/roll. Du får öva dig i att bejaka och acceptera andras förslag samt prova att vara i olika situationer i ett ensemblearbete.


Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelseövningar med och utan musik
 • Spegelövningar
 • Balans- och fokusövningar
 • Övningar i kroppsmedvetenhet
 • Kroppens placering och funktion i rummet
 • Röstövningar med fokus på röstens bärighet och styrka
 • Improvisation med fokus på att utveckla fantasin, kreativitet och spontaniteten
 • Associationsövningar
 • Övningar som syftar till öppenhet och kreativ spontanitet
 • Statusövningar
 • Arbete med sceniskt material
 • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper
Spela teater gå upp på scenen! 8–10 år samt Spela teater-scenen är din! 11–12 år. Du ska ha gått på kurser hos oss i minst två år eller ha liknande erfarenheter. För denna kurs, görs en bedömning av tidigare lärare.


Fortsättningsmöjligheter
Spela Teater-Avancerad! kan du gå i minst två terminer och efter det gå direkt in på Skådespelartrappan steg 2.Planned occasions
1. v.05 Tis 31/1 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Tis 7/2 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Tis 14/2 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Tis 21/2 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Tis 14/3 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Tis 21/3 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.13 Tis 28/3 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.14 Tis 4/4 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Tis 18/4 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Tis 25/4 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Tis 2/5 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.19 Tis 9/5 17:30 - 19:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Tis 17.30-19.00

Start: 2023-01-31 (394 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fördjupning

Instructors: Camilla Cederlund

Price: 3340 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Endast 2 platser kvar