Musikal - Grund

MUSIKAL - GRUND


Brinner du för skådespeleri, dans, sång och musik? Då är musikal rätt kurs för dig! Här får du fördjupa dig i de musikalens tre ämnen skådespeleri, dans och sång/musik. Du får både improvisera och arbeta med dramatiska texter, liksom öva dig i karaktärsarbete i respektive ämnen.

Inriktning: Musikalteater/ Musikteater
Målgrupp: Ungdom 13-16 år
Nivå: Nybörjare

Kursens upplägg
Musikal – grund är en ettårig kurs fördelad på två terminer, där höstterminen fokuserar på teknik och process, medan vårterminen fokuserar på produktion. Antagningar på vårterminen görs i mån av plats och nya elever på vårterminen börjar med produktion. 

Kursens innehåll

Höstterminen inleds med samspelsövningar för att skapa en trygg plattform att arbeta vidare från. Du får utveckla de tre ämnesdelarna skådespeleri, dans och musik/sång. Du får fördjupa dig i det specifika med varje ämne, och lära hur dessa kopplas ihop till en helhet. Vi arbetar med både teater- och rörelseimprovisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med att tolka drama- och sångtexter och omsätta dem i praktiken. Du får träna rösten för både tal och sång, liksom öva dig i olika dans- och rörelsekoreografier. Även vårterminen inleds med samspelsövningar för att ta emot eventuella nya elever, och sedan går gruppen in i produktionsläge. Vårterminen avslutas med uppspel för publik.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Scenframställning och improvisation
 • Sång-, röst-och talövningar
 • Stämsång och körsång
 • Dansteknik, rörelsemönster och koreografi
 • Samarbetsövningar
 • Associationsövningar
 • Övningar som syftar till öppenhet och kreativ spontanitet
 • Statusövningar
 • Arbete med text-, dans- och sångscener utifrån manus
 • Musikalteaterns helhet
 • Öppen lektion i slutet av höstterminen och redovisning i slutet av vårterminen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Fortsättningsmöjligheter
Musikal- Grund går du i två terminer innan du går vidare till Musikal- Fortsättning Planned occasions
1. v.05 Mån 30/1 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Mån 6/2 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Mån 13/2 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Mån 20/2 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
5. v.10 Mån 6/3 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
6. v.11 Mån 13/3 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
7. v.12 Mån 20/3 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
8. v.14 Mån 3/4 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Mån 17/4 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Mån 24/4 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
11. v.19 Mån 8/5 19:15 - 21:15 (2t) Calle Flygare - Calle
12. v.19 Sön 14/5 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Mån 19.15-18.45

Start: 2023-01-30 (439 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Sofia Lockwall Rhodin, Camilla Cederlund

Price: 4295 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork