Teater Unga Vuxna - Fortsättning

Teater Unga Vuxna
Fortsättningskurs
 

Inriktning: Teater
Målgrupp: 18–25 år
Nivå: Fortsättning

 

Kursbeskrivning

Fortsättningsnivå för dig som antingen gått vår grundkurs eller har annan erfarenhet sedan tidigare.  Fördjupning av gamla och nya övningar samt ytterligare fokus på det egna uttrycket och arbete med monolog. Du tränar dig i konsten att gestalta olika känslor och sinnesstämningar och utvecklar din lyhördhet i samspelet med andra aktörer.

 

Kursens innehåll

Kursen inleds med grupp- och samarbetsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen och ge dig en stabil plattform att utgå ifrån. Du lär dig metoder och skådespelartekniker och övar dig i att kommunicera olika känslouttryck med hjälp av din kropp, röst och ansikte.

Du arbetar vidare med dramaövningar som varvas med lekfulla improvisationsövningar och kortare teaterscener som stimulerar din fantasi och förmåga till kreativitet. Du tränas i att läsa av olika situationer för att kunna anpassar din insats och blir en del i det kommunikativa samspelet. Du utvecklar du dina kunskaper inom skådespeleri, testar olika sätt att spela teater.

 

Kursens delmoment

- Tillits- och samarbetsövningar

- Koncentrationsövningar

- Samspel med andra

- Gestaltning

- Röstträning

- Dramaövningar

- Korta teaterscener

- Improvisationsövningar

 

Fortsättningsmöjligheter
Teater Unga Vuxna Fortsättning kan du gå två termin. Sedan kan du testa på någon av våra andra vuxenkurser med olika inriktningar.


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.05 Tors 2/2 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Tors 9/2 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Tors 16/2 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Tors 23/2 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
5. v.10 Tors 9/3 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
6. v.11 Tors 16/3 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
7. v.12 Tors 23/3 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
8. v.13 Tors 30/3 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
9. v.14 Tors 6/4 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
10. v.16 Tors 20/4 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
11. v.17 Tors 27/4 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
12. v.18 Tors 4/5 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Tors 18.45-20.45

Start: 2023-02-02 (i morgon)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Therese Stenshäll

Price: 5520 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Direct registration

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista