Dramaskutt

Dramaskutt
 

Inriktning: Teater

Nivå: Grund

Målgrupp: Barn 4-5 år

 

Kursbeskrivning

Sprudlande fantasiutflykter och lustfyllda övningar i grupp med fokus på rörelse, kreativitet och teaterlekar. Kursen riktar sig till de allra minsta barnen som vill prova på vad det innebär att spela teater.

Kursens innehåll

Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi gör göra olika röst- och rörelseövningar som utvecklar din förståelse för kroppens och röstens uttryck. Genom fantasi- och inlevelselekar tränar du dig att förstå och visa känslor.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelse till fastlagd form såsom musik
 • Uppmärksamhetsövningar
 • Rytmövningar
 • Språk- och verbala övningar
 • Stillhet- kontra anspännings övningar
 • Balansövningar
 • Speglingsövningar
 • Mimiska övningar
 • Rörelseövningar med fokus på motorik
 • Riktningar och nivåer i rummet
 • Enklare improvisationer
 • Gestaltningsövningar
 • Öppen lektion i slutet av terminerna

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs - bara lusten att leka och röra på sig.
Du måste vara minst 4 år innan kurstart. 

Fortsättningsmöjligheter

Dramaskutt kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Teaterskutt 5-6 år eller Teaterlek 6-7 år. Planned occasions
1. v.05 Lör 3/2 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Lör 10/2 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Lör 17/2 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Lör 24/2 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
5. v.10 Lör 9/3 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
6. v.11 Lör 16/3 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
7. v.15 Lör 13/4 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
8. v.16 Lör 20/4 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
9. v.17 Lör 27/4 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
10. v.18 Lör 4/5 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
11. v.20 Lör 18/5 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle
12. v.21 Lör 25/5 10:00 - 10:45 (45m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Lör 10.00-10.45

Start: 2024-02-03 (113 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Daniel Brandel

Price: 2195 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork