Spela Teater-Gå upp på lilla scenen!

SPELA TEATER - GÅ UPP PÅ LILLA SCENEN! 

 

Inriktning: Teater
Nivå: Grund
Målgrupp: Barn 7-8 år

Kursbeskrivning

Med utgångspunkt i fantasi, rörelse och teaterövningar får du närma dig vad det innebär att vara skådespelare. Vi arbetar fram kreativt skapande genom lekfulla övningar i grupp.

Kursens innehåll
Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi gör rörelseövningar för att utveckla din förståelse för kroppsliga och rumsliga uttryck. Vi arbetar med rörelse- och röstlekar för att förstå och visa känslor. Du provar att vara någon annan för att träna förståelse för begreppet att vara i karaktär/roll. Du får öva dig i grunden för ensemblearbete i att ta och ge plats.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelse i fastlagd form
 • Uppmärksamhetsövningar
 • Rytm- och tempoövningar
 • Rörelseövningar inklusive olika sätt att förflytta sig i rummet och i förhållande till andra i rummet
 • Stillhet- och anspännings övningar
 • Balansövningar
 • Speglingsövningar
 • Mimiska övningar och sekvenser
 • Rörelseövningar med fokus på motorik i olika kombinationer
 • Enklare improvisationer med återkommande inslag
 • Tal- och röstövningar
 • Gestaltningsövningar
 • Arbete med sceniska berättelser och roller
 • Berätta/tala inför grupp
 • Öppen lektion hålls i slutet av terminerna

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, bara lusten att prova och röra på sig. Många elever har gått Teaterlek eller har motsvarande erfarenhet.

Fortsättningsmöjligheter
Spela Teater- Gå upp på lilla scenen! kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Spela teater - Gå upp på stora scenen!
 Planned occasions
1. v.06 Tis 6/2 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
2. v.07 Tis 13/2 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
3. v.08 Tis 20/2 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
4. v.10 Tis 5/3 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Tis 12/3 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Tis 19/3 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
7. v.13 Tis 26/3 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Tis 9/4 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Tis 16/4 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Tis 23/4 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Tis 30/4 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle
12. v.19 Tis 7/5 16:30 - 17:30 (1t) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Tis 16.30-17.30

Start: 2024-02-06 (110 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Saga Spjuth Säll

Price: 2685 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Endast 1 platser kvar

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork