Spela teater - Scenen är din!

SPELA TEATER - SCENEN ÄR DIN! 

 


Inriktning: Teater

Målgrupp: Barn 11–12 år

Nivå: Blandad
 

Kursbeskrivning
Känner du lusten att göra det som en skådespelare gör? I den här kursen får du utveckla ditt skådespeleri genom övningar i improvisation, rörelse och utforskande av rollfigurer. Genom gruppen närmar vi oss individuella roller genom sceniskt material.

Kursens innehåll
Vi inleder kursen med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen. Vi arbetar med improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med röst och rörelse som viktiga verktyg för förståelsen för röstens och kroppens uttryck. Vi arbetar med scener utifrån skrivna eller improviserade manus där du tränar på att vara i karaktär/roll. Du får öva dig i att bejaka och acceptera andras förslag samt prova att vara i olika situationer i ett ensemblearbete.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelseövningar med och utan musik
 • Spegelövningar
 • Balans- och fokusövningar
 • Övningar i kroppsmedvetenhet
 • Kroppens placering och funktion i rummet
 • Röstövningar med fokus på röstens bärighet och styrka
 • Improvisation med fokus på att utveckla fantasin och spontaniteten
 • Associationsövningar
 • Övningar som syftar till öppenhet och kreativ spontanitet
 • Statusövningar
 • Arbete med sceniskt material
 • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, de flesta har dock gått motsvarande Spela teater 9–10 år.

Fortsättningsmöjligheter
Spela Teater-Scenen är din! kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Spela Teater-Avancerad (för dig som gått flera terminer hos oss) och Skådespelartrappan Steg 1 13-15 år.Planned occasions
1. v.06 Tis 6/2 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.07 Tis 13/2 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.08 Tis 20/2 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.10 Tis 5/3 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Tis 12/3 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Tis 19/3 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.13 Tis 26/3 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Tis 9/4 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Tis 16/4 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Tis 23/4 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Tis 30/4 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.19 Tis 7/5 17:45 - 19:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Tis 17.45-19.15

Start: 2024-02-06 (110 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Blandade nivåer

Instructors: Saga Spjuth Säll

Price: 3395 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Endast 1 platser kvar

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork