Musikal - Fortsättning

Musikal - fortsättning


Är kombinationen skådespeleri, dans och sång/musik det du brinner för? Då är detta kursen för dig. Här får du fördjupa dig i de tre musikalämnena: skådespeleri, dans och sång/musik. Då får både improvisera och arbeta med dramatiska texter samt öva dig på specifikt karaktärsarbete för alla tre ämnen.


Inriktning: Musikalteater/ Musikteater
Målgrupp: Ungdom 9-12 år
Nivå: Fortsättning
 
Kursens upplägg
Musikal – fortsättning är en ettårig kurs fördelad på två terminer, där höstterminen fokuserar på teknik och process, medan vårterminen fokuserar på produktion. Antagningar på vårterminen görs i mån av plats och nya elever på vårterminen börjar med produktion. 

Kursens innehåll
Höstterminen inleds med samspelsövningar för att skapa en trygg plattform att arbeta vidare från. Du får utveckla de tre ämnesdelarna skådespeleri, dans och musik/sång. Du får fördjupa dig i det specifika med varje ämne, och lära hur dessa kopplas ihop till en helhet. Vi arbetar med både teater- och rörelseimprovisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med att tolka drama- och sång texter och omsätta dem i praktiken. Du får träna rösten för både tal och sång, liksom öva dig i olika dans- och rörelsekoreografier. Även vårterminen inleds med samspelsövningar för att ta emot eventuella nya elever, och sedan går gruppen in i produktionsläge. Vårterminen avslutas med uppspel för publik.


Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.
•    Scenframställning och improvisation
•    Sång-, röst-och talövningar
•    Stämsång och körsång
•    Dansteknik, rörelsemönster och koreografi
•    Samarbetsövningar
•    Associationsövningar
•    Övningar som syftar till öppenhet och kreativ spontanitet
•    Statusövningar
•    Arbete med text-, dans- och sångscener utifrån manus
•    Musikalteaterns helhet
•    Öppen lektion i slutet av höstterminen och redovisning i slutet av vårterminen

Förkunskaper
Musikal-Grund i två terminer eller motsvarande erfarenhet.


Fortsättningsmöjligheter
Musikal-Fortsättning kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i någon av våra filmskådespelar- eller teaterkurser med fokus på fördjupning av skådespelartekniker.Planned occasions
1. v.06 Mån 5/2 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
2. v.07 Mån 12/2 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
3. v.08 Mån 19/2 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
4. v.10 Mån 4/3 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Mån 11/3 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Mån 18/3 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
7. v.15 Mån 8/4 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
8. v.16 Mån 15/4 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
9. v.17 Mån 22/4 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
10. v.18 Mån 29/4 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
11. v.20 Mån 13/5 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Sön 19/5 16:45 - 18:45 (2t) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Mån 16.45-18.45

Start: 2024-02-05 (111 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Camilla Cederlund, Sofia Lockwall Rhodin

Price: 4435 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork