Skådespelartrappan - Steg 3

 

STEG 3

Inriktning: Teater
Nivå: Fortsättning

Målgrupp: Ungdomar

 

Kursbeskrivning

Hur bygger, skapar och håller jag en karaktär? Hur ska jag förstå ett manus med repliker och scenanvisningar? Och hur gör jag för att omsätta det praktiskt på scen? Här presenteras nycklarna för ditt fortsatta sceniska arbete – individuellt och i grupp.

Kursens innehåll

Kursen inleds med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet. Du får arbeta med rörelse och improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet och förstå din kropps möjligheter på scenen/i rummet. Du får arbeta med dialogscener. Du får även arbeta med grundläggande textanalys, improvisation samt lära dig uttrycka dig i praktisk handling.

Kursens delmoment

Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

  • Utforskande av rörelsemässiga kombinationer utifrån faktorerna tid, vikt, rum och handlingsalternativ
  • Byggande av karaktärer utifrån olika rörelsekvaliteter
  • Utforskande av fysiska motsatsförhållanden
  • Arbete med övningar för att förbättra artikulation och röststyrka
  • Övningar som syftar till öppenhet och kreativ spontanitet
  • Arbete med sceniskt material: färdigt, egenskrivet och/eller improviserat
  • Utforska begreppet vändpunkter i scener
  • Teaterns uttryck och termer för begreppsförståelse
  • Öppen lektion hålls i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen 

Förkunskaper

Skådespelartrappan - steg 2 eller motsvarande erfarenheter.

Fortsättningsmöjligheter
Skådespelartrappan Steg 3 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 4.

 

 Planned occasions
1. v.05 Lör 3/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Lör 10/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Lör 17/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Lör 24/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.10 Lör 9/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.11 Lör 16/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.12 Lör 23/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Lör 13/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Lör 20/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Lör 27/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Lör 4/5 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Lör 18/5 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Lör 13.15-14.45

Start: 2024-02-03 (113 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Sofia Lockwall Rhodin

Price: 3525 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Endast 2 platser kvar

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork