Teater grund 15-18 år

Teater grund 15-18 år

 

Kursbeskrivning
Vill du testa på skådespeleri eller har du skådespelat lite tidigare och känner att det är dags att börja igen?
Denna kurs ger dig en övergripande bild av teaterskådespelets grunder och gör verklighet av din sceniska nyfikenhet!
Du kommer få en bra grund att stå på och ha möjlighet att fortsätta utveckla dig som skådespelare.   

Kursens innehåll
Vi inleder kursen med grupp- och samarbetsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen och ge dig en stabil plattform att utgå ifrån. Du lär dig grundläggande metoder och skådespelartekniker och övar dig i att kommunicera olika känslouttryck med hjälp av din kropp, röst och ansikte. Vi arbetar vidare med enklare dramaövningar som varvas med lekfulla improvisationsövningar och kortare teaterscener som stimulerar din fantasi och förmåga till kreativitet.
Du tränas i att läsa av olika situationer för att kunna anpassar din insats och blir en del i det kommunikativa samspelet.

Kursens delmoment

- Tillits- och samarbetsövningar

- Koncentrationsövningar

- Samspel med andra

- Grundläggande gestaltning

- Röstträning

-Rörelseträning 

- Enklare dramaövningar

- Korta teaterscener

- Improvisationsövningar

Fortsättningsmöjligheter

Den här kursen kan du gå i minst två terminer innan vi antingen rekommenderar dig att fortsätta på någon av våra ungdomssteg alternativt en vuxenkurs. Planned occasions
1. v.06 Mån 5/2 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
2. v.07 Mån 12/2 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
3. v.08 Mån 19/2 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
4. v.10 Mån 4/3 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Mån 11/3 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
6. v.13 Mån 25/3 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
7. v.15 Mån 8/4 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
8. v.16 Mån 15/4 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
9. v.17 Mån 22/4 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
10. v.18 Mån 29/4 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
11. v.19 Mån 6/5 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Mån 13/5 18:45 - 20:45 (2t) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Mån 18.45-20.45

Start: 2024-02-05 (111 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare till Blandade nivåer

Instructors: Sebastian Willnerth

Price: 3635 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork