Skådespelartrappan - Steg 4

STEG 4

Inriktning: Teater
Nivå: Fortsättning

Målgrupp: Ungdomar

 

Kursbeskrivning

Nu är du snart halvvägs upp på Skådespelartrappan – bra jobbat! Här fortsätter förfiningen av dina skådespelartekniker. Du lär dig att analysera teatertexter på ett djupare plan och att uttrycka en karaktärs känslouttryck genom scenframställningsövningar och improvisation.

Kursens innehåll

Kursen inleds med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet. Du får arbeta med rörelse och improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet med syfte att utveckla din förståelse för din kropps möjligheter på scenen/i rummet. Du fortsätter utforska teatertexter och att tolka och analysera dessa för att uttrycka i praktisk handling på scen.

Kursens delmoment

Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

  • Utforskande av rörelsemässiga kombinationsmöjligheter utifrån faktorerna tid, vikt, rum och olika handlingsalternativ
  • Byggande av karaktärer utifrån olika kvaliteter och nivåer
  • Utforska fysiska motsatsförhållanden
  • Arbeta med övningar för att förbättra artikulation och röststyrka
  • Övningar som syftar till öppenhet och kreativ spontanitet
  • Arbeta praktiskt med begreppet vändpunkter i sceniskt material
  • Textförståelsearbete/textanalys
  • Teaterns uttryck och termer för begreppsförståelse
  • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen.

Förkunskaper

Skådespelartrappan - steg 3 eller motsvarande erfarenhet. 

Fortsättningsmöjligheter

Skådespelartrappan Steg 4 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 5.Planned occasions
1. v.06 Mån 5/2 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.07 Mån 12/2 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.08 Mån 19/2 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.10 Mån 4/3 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Mån 11/3 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Mån 18/3 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.13 Mån 25/3 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Mån 8/4 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Mån 15/4 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Mån 22/4 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Mån 29/4 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.19 Mån 6/5 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Mån 19.00-20.30

Start: 2024-02-05 (111 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Hampus Malmgren

Price: 3525 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Endast 2 platser kvar

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork