Skådespelartrappan - Steg 5

STEG 5

Inriktning: Teater
Nivå: Fördjupning

Målgrupp: Ungdomar

 

Kursbeskrivning

Skådespelartrappans femte steg innebär en ytterligare fördjupning och förfining av dina färdigheter. Nya, spännande utmaningar väntar dig där du får möta nya metoder i karaktärs- och textarbete. Du fördjupar dina kunskaper i improvisation och scenisk gestaltning när du arbetar med pjäser eller större textenheter tillsammans med din grupp.

Kursens innehåll

Kursen inleds med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet. Du får arbeta med rörelse och improvisation för att vidareutveckla spontanitet och kreativitet. Du får arbetar med text-och karaktärsanalys och övar dig att uttrycka dig i praktisk handling utifrån din analys. Du får prova olika tekniker/metoder för att närma dig ett sceniskt material och en roll från olika perspektiv.

Kursens delmoment

Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

  • Metoder/tekniker för sceniskt arbete
  • Byggande av karaktärer utifrån olika rörelsekvaliteter, inre drivkraft, impuls och rytm
  • Utforska fysiska motsatsförhållanden
  • Förberedelse (laddning), handling (angrepp) och återhämtning (avspänning)
  • Röstövningar för att förbättra artikulation, röststyrka och aktivering av magstöd
  • Arbete med dramaturgiska begrepp i scener och texter
  • Berättartekniker som stöd att knyta ihop en historia
  • Textförståelsearbete och textanalys
  • Teaterns uttryck och termer för begreppsförståelse
  • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper

Skådespelartrappan - steg 4 eller motsvarande erfarenhet. 

 

Fortsättningsmöjligheter
Skådespelartrappan Steg 5 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 6.Planned occasions
1. v.06 Tors 8/2 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.07 Tors 15/2 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.08 Tors 22/2 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.10 Tors 7/3 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Tors 14/3 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Tors 21/3 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.13 Tors 28/3 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Tors 11/4 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Tors 18/4 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Tors 25/4 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Tors 2/5 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Tors 16/5 17:00 - 18:30 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Tors 17.00-18.30

Start: 2024-02-08 (108 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fördjupning

Instructors: Ann-Sofie Nurmi

Price: 3625 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork