Skådespelartrappan - Steg 6

STEG 6

Inriktning: Teater
Nivå: Fördjupning

Målgrupp: Ungdomar

 

Kursbeskrivning

Nu har du tagit många steg på din resa i teaterns och skådespeleriets förtrollande värld! Du är nu redo att arbeta med fördjupning i text- och karaktärsanalysen. Du kommer att, utifrån din analys, uttrycka dig i praktisk handling genom monologscener, dialogscener och praktiskt pjäsarbete – i ensemble och individuellt.

Kursens innehåll

Kursen inleds med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet. Vi arbetar med rörelse och improvisation för att vidareutveckla spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med monolog- och dialogscener. Du får arbeta med text-och karaktärsanalys som du omsätter i scenisk handling. Vi fortsätter att utforska och tolka sceniskt material. Du får arbeta med olika tekniker/metoder för att närma dig ett sceniskt material och en roll.

Kursens delmoment

Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

  • Metoder/tekniker för sceniskt arbete
  • Byggande av karaktärer utifrån röst- och rörelsekvaliteter, inre drivkraft, impuls och rytm
  • Utforska fysiska motsatsförhållanden i kropp och i rum
  • Förberedelse (laddning), handling (angrepp) och återhämtning (avspänning)
  • Röstövningar som aktiverar magstöd för att förbättra artikulation och röststyrka
  • Praktiskt arbete med den dramaturgiska kurvan i scener och texter
  • Berättartekniker för att knyta ihop en historia
  • Textförståelsearbete genom textanalys
  • Teaterns uttryck, termer och historia för ökad begreppsförståelse
  • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper

Skådespelartrappan - steg 5 eller motsvarande erfarenhet. 

 

Fortsättningsmöjligheter Skådespelartrappan Steg 6 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 7.Planned occasions
1. v.06 Ons 7/2 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.07 Ons 14/2 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.08 Ons 21/2 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.10 Ons 6/3 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.11 Ons 13/3 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.12 Ons 20/3 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.13 Ons 27/3 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Ons 10/4 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.17 Ons 24/4 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.19 Ons 8/5 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.20 Ons 15/5 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Lör 18/5 19:30 - 21:00 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Ons 19.30-21.00

Start: 2024-02-07 (109 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Ester Uddén

Price: 3625 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork