Skådespelartrappan - Steg 9

STEG 9

Inriktning: Teater
Nivå: Avancerad Plus

Målgrupp: Ungdomar 15-17 år

 

Kursbeskrivning

Nu har du tagit steget upp på Skådespelartrappans sista nivå – här ska du jobba för att bli redo att flyga ut i teaterns universum! På den här nivån finns inga begränsningar för dina möjligheter till fördjupning av din talang eller utveckling av din begåvning. Ge dina drömmar om att stå på scenen en riktig chans! Denna kurs kommer avsluta vårterminen med uppspel på extern scen helgen 18-19 maj. Ett mindre biljettpris tillkommer för detta. 

 

Kursens innehåll

Kursen inleds med gruppdynamiska övningar för att skapa en trygg plattform för vidare arbete. Du fördjupar nu dina kunskaper i karaktärsarbete tillsammans med, och i förhållande till, de övriga i gruppen. Du lär dig hur du ska arbeta med aktioner, viljor och dramatisk förhöjning Vi arbetar med text-och karaktärsanalys som syftar till att öva dig att ta din analys till praktisk handling med hänsyn till ensemble, rum och likande faktorer.

 

Kursens delmoment

Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

  • Metoder/tekniker för karaktärsanalys och sceniskt arbete
  • Arbete med fysiska uttryck och utforskande av fysiska motsatsförhållanden
  • Röstövningar med fokus på funktion i tal och sång
  • Arbete med klangfärger och språkets rytm
  • Utforskande av improviserade situationer inklusive utmanande utveckling i vad som händer när nya omständigheter tillförs
  • Teknik och formspråk för direktkontakt med publik
  • Textförståelsearbete genom fördjupad textanalys
  • Aktion och dramatisk förhöjning
  • Dramaturgiska uttryck och termer för begreppsförståelse och praktisk effekt i det sceniska arbetet
  • Öppen lektion i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper

Skådespelartrappan - steg 8 eller motsvarande erfarenhet. 

Fortsättningsmöjligheter

Skådespelartrappan Steg 9 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta på Teater Unga vuxna 18-25 år, någon av våra vuxenkurser eller varför inte söka till Skådespelarprogrammet? Planned occasions
1. v.05 Lör 3/2 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Lör 10/2 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Lör 17/2 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Lör 24/2 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
5. v.10 Lör 9/3 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
6. v.11 Lör 16/3 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
7. v.12 Lör 23/3 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Lör 13/4 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Lör 20/4 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Lör 27/4 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Lör 4/5 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Lör 18/5 15:00 - 17:00 (2t) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Lör 15.00-17.00

Start: 2024-02-03 (113 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Avancerad Plus

Instructors: Sofia Lockwall Rhodin

Price: 4555 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork