Skådespelartrappan - Steg 7

STEG 7

Inriktning: Teater
Nivå: Avancerad

Målgrupp: Ungdomar

 

Kursbeskrivning

Nu är du på Skådespelartrappans näst sista steg – WOW! Så här långt upp i trappan blir kurstillfällena 2 timmar långa och du får gott om tid och utrymme att fördjupa dina färdigheter. Nu är du redo att ta steget och lära dig hur en skådespelare arbetar med aktioner och med att driva karaktärens vilja i scener. Du arbetar som en ensemble och provar på hur det är att ha direktkontakt med en publik - när scenen blir din. Denna kurs kommer avsluta vårterminen med uppspel på extern scen helgen 18-19 maj. Ett mindre biljettpris tillkommer för detta. 

Kursens innehåll

Kursen inleds med gruppdynamiska övningar för att skapa en trygg plattform för vidare arbete. Detta arbete utvecklas till att närma sig ensemblearbete. Med rörelse och improvisation vidareutvecklar vi spontanitet och kreativitet. Du får arbeta med olika typer av sceniskt material, individuellt och i grupp. Du arbetar med text-och karaktärsanalys samt övningar i att uttrycka dig utifrån den egna analysen omsatt i praktisk handling. Du fortsätter utforska teatertexter och att tolka dessa. Du får arbeta med att ha en aktion i en scen, driva karaktärens vilja där du provar olika medel för att nå viljan.

Kursens delmoment

Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Metoder/tekniker för sceniskt arbete
 • Byggande av karaktärer utifrån olika röst- och rörelsekvaliteter, inre drivkraft, vilja, impuls och rytm/tempo
 • Utforskande av fysiska motsatsförhållanden
 • Röstövningar med fokus på röstens anatomi
 • Praktiskt arbete med de dramaturgiska begreppen i scener och texter såsom vändpunkter
 • Teknik och formspråk för direktkontakt med publik
 • Textförståelsearbete genom fördjupad textanalys
 • Aktion och dramatisk förhöjning
 • Teaterns uttryck och termer för begreppsförståelse
 • Teaterns dåtid och nutid
 • Öppen lektion hålls i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen

Förkunskaper

Skådespelartrappan - steg 6 eller motsvarande erfarenhet. 

Fortsättningsmöjligheter
Skådespelartrappan Steg 7 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 8.Planned occasions
1. v.05 Lör 3/2 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Lör 10/2 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Lör 17/2 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Lör 24/2 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
5. v.10 Lör 9/3 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
6. v.11 Lör 16/3 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
7. v.12 Lör 23/3 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Lör 13/4 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Lör 20/4 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Lör 27/4 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Lör 4/5 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Lör 18/5 13:00 - 15:00 (2t) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Lör 13.00-15.00

Start: 2024-02-03 (113 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Avancerad

Instructors: Ann-Sofie Nurmi

Price: 4450 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork