Skådespelartrappan - Steg 1

STEG 1
Inriktning: Teater
Nivå: Grund
Målgrupp: Ungdomar


Kursbeskrivning
Här tar du första steget upp på Skådespelartrappan. Du bjuds nu in till teaterns universum och arbetar med utgångspunkten i det som är basen i en skådespelares arbete: scenframställning, improvisation, röst och rörelse. Genom dialog- och gruppscener öppnar du upp möjligheter för just dina talanger.

Kursens innehåll
Kursen inleds med samspelsövningar för att skapa grundtrygghet. Du får göra olika rörelseövningar som utvecklar din förståelse för kroppsliga uttryck. Du får arbeta med improvisation för att utveckla din spontanitet och kreativitet. Du får prova att göra scener; dialoger utifrån skriva manus. Du får öva dig i att bejaka och acceptera andras förslag och prova att vara i olika statussituationer i improvisationsövningar.

Kursens delmoment
Momenten nedan visar exempel på övningar utifrån kursinnehållets mål. Balansen mellan momenten läggs med hänsyn till aktuell grupp.

 • Rörelseövningar och -koreografier med och utan musik
 • Spegelövningar
 • Balans-och fokusövningar
 • Kroppsmedvetenhet
 • Kroppens funktion, riktningar och nivåer i rummet
 • Röstövningar med fokus på röstens bärighet och styrka
 • Improvisation med fokus på att utveckla fantasin, kreativiteten och spontaniteten
 • Associationsövningar
 • Övningar för öppenhet och kreativ spontanitet
 • Statusövningar
 • Arbete med sceniskt material
 • Improvisationer med tydliga direktiv
 • Teaterns grundläggande uttryck och termer för begreppsförståelse


Öppen lektion hålls i slutet av första terminen och redovisning i slutet av andra terminen 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs – vissa elever har dock gått Spela teater eller har motsvarande kunskaper.

Fortsättningsmöjligheter
Skådespelartrappan Steg 1 kan du gå i minst två terminer och efter det fortsätta i Skådespelartrappan Steg 2.Planned occasions
1. v.05 Lör 3/2 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
2. v.06 Lör 10/2 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
3. v.07 Lör 17/2 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
4. v.08 Lör 24/2 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
5. v.10 Lör 9/3 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
6. v.11 Lör 16/3 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
7. v.12 Lör 23/3 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
8. v.15 Lör 13/4 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
9. v.16 Lör 20/4 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
10. v.17 Lör 27/4 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
11. v.18 Lör 4/5 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle
12. v.20 Lör 18/5 13:45 - 15:15 (1t, 30m) Calle Flygare - Calle

Venues

Calle Flygare, Västmannagatan 5, 11124 Stockholm

City: Stockholm

Where: Calle

When: Lör 13.45-15.15

Start: 2024-02-03 (113 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Carrie Nygren Graaf

Price: 3425 kr

Organizer: Calle Flygare Teaterskola

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista

Calle Flygare Teaterskola
Org.nr: 556161-9411
calleflygare@minaaktiviteter.se, 08-628 22 34

Powered by CogWork