Dans 60+Planned occasions
1. v.36 Tis 5/9 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
2. v.37 Tis 12/9 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
3. v.38 Tis 19/9 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
4. v.39 Tis 26/9 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
5. v.40 Tis 3/10 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
6. v.41 Tis 10/10 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
7. v.42 Tis 17/10 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
8. v.43 Tis 24/10 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
9. v.45 Tis 7/11 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
10. v.46 Tis 14/11 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
11. v.47 Tis 21/11 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2
12. v.48 Tis 28/11 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Dansstudion i Norby - Studio 2

Venues

Dansstudion i Norby, Svamptorget 3, 75654 Uppsala

City: Uppsala

Where: Studio 2

When: Tis 15.15-16.30

Start: 2023-09-05 (95 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Katarina Lööv Parmklev

Organizer: Dansstudion i Norby

Plats finns