Månadsmöte 2/2

Torsdag 2/2 kl:1000 St. Nikolai församlingshem, Karl XI:s väg 4. Anmälan om deltagande i månadsmötet skall göras senast måndagen innan mötet. Anmälan görs via hemsidan. Kostnad 50 kr, kaffe och smörgås ingår. Betalningsinformation framgår av antagningsbekräftelsen.

Zorns liv Rita Isaksson

Anders Zorns memoarer blev tillgängliga 50 år efter hans bortgång. Emma Zorns liv har skildrats i en nyligen utkommen bok. Utifrån dessa källor berättar Rita Isaksson i ord och bild om ett par som även gjorde stora välgärningar under sitt liv.

Ansvarig Agneta Flodén 

 Planned occasions
1. v.05 Tors 2/2 10:00 - 12:00 (2t)

City: Halmstad

When: Tors 10.00-12.00

Start: 2023-02-02 (46 dagar sedan)

Price: 50 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Halmstad

Membership: Required

92 anmälda till 100 platser