De första östgötarna

Linus Hagberg arbetar vid Arkeologerna på Statens Historiska museer, region öst i Linköping och har under sin yrkeskarriär arbetat med utgrävningar berörande alla arkeologiska tidsperioder i södra Sverige (sten-, brons-, järn-, medel/historisk tid) dock med särskild specialisering mot jägarstenåldern (mesolitikum) i Östergötland. Föredraget ”De första östgötarna” kommer att beröra tiden efter att inlandsisen retirerat från nuvarande Östergötland och de jägar/samlargrupper som då tog området i anspråk (ca 10 000- 4000 f Kr). Denna långa period är starkt präglad av landhöjningen och efterföljande landskapsförändringar. Särskilt fokus kommer att läggas på stenåldersboplatsen vid Motala ström i nuvarande Motala, som utgör en av Skandinaviens mest komplexa lämningar från den här tiden.

50 kr för medlem, ej medlem 60 kr.

City: Linköping

Where: Missionskyrkan

When: Mån 14.00

Start: 2021-09-27 (20 dagar sedan)

Price: 60 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Linköping