Från Rösträtt via Husmodern till Rödstrumporna!

Berit Ljunggren och Margareta Carling, Linköpings guideklubb Vad hände politiskt, socialt och praktisk, när kvinnorna fått rösträtt i Sverige? Inte särskilt mycket kan man tycka i alla fall inte under de närmaste decennierna. Husmodersidealet låg fast förankrat och ett hem utan kvinnans omsorger var knappast tänkbart. I alla fall inte om kvinnan var gift och hade en familjeförsörjande make. Kvinnor i arbete utanför hemmet skulle helst vara ogifta.

50 kr för medlem, ej medlem 60 kr.


(Show)

City: Linköping

Where: Missionskyrkan

When: Mån 14.00

Start: 2021-11-08 (om 22 dagar)

Price: 60 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Linköping

Direct registration until tors