Rökstenen,Östergötlands och världens mest kända runsten

14 februari
Rökstenen   Per Holmberg,
professor i svenska språket vid Göteborgs universitet ,utsågs i september 2021 av Linköpings universitet till den första innehavaren av gästprofessuren i Tage Danielssons namn.


Foto: Magnus Johansson

”I mitt föredrag tänkte jag berätta om min och mina kollegors arbete med tolkningen av Östergötlands och världens mest kända runsten, Rökstenen. Under mer än hundra år har man menat att stenens långa och hemlighetsfulla inskrift anspelar på berättelser om hjältar och hjältedåd. I en artikel för två år sedan kunde emellertid jag och min forskargrupp visa att namnen på de här tänkta hjältarna – Teoderik, Sibbe och Ingvald – faktiskt inte var ristade på stenen. Det låter lite konstigt hur hjältar kan försvinna på det här viset, men jag ska i föredraget visa hur det gick till, och vilken mening som istället framträdde. Det visade sig nämligen att inskriftens tema är himlakropparnas rörelser över himlavalvet. Den här ljusrytmen har av något skäl ansetts vara hotad, och ristandet, resandet och läsningen av den här runstenen har syftat till att stabilisera kosmos. Vår tolkning har inte stått oemotsagd, men i föredraget ska jag presentera ett alldeles nytt fynd som jag tror kommer att avgöra frågan. Jag ser fram emot att träffa er och få höra vad ni tänker om saken!


 

 

 

Where: Equmeniakyrkan, Drottningg 22, Linköping

When: Mån 14.00

Start: 2022-02-14 (182 dagar sedan)

Price: 50 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Linköping

Plats finns