Räddningstjänsten

Räddningstjänsten tar emot

Vi besöker räddningstjänsten i Kallerstad och möter bitr stationschef Linn Kamper, se vidare info i Fasbladet

 

City: Linköping

Where: Räddningstjänsten Kallerstad

When: Tis 14.00

Start: 2022-09-13 (21 dagar sedan)

Instructors: Ann-Marie Norin

Price: 50 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Linköping

Membership: Required

Plats finns