Matlagning Herrar 2

Matlagning Herrar 2

Vi planerar, gör inköp och tillagar en tre-rätters meny. Genomförs i Medborgarskolans kök.

Denna cirkel är fulltecknad. Intresserade kan anmäla sig i den öppna cirkeln som vi försöker starta upp när vi har tillräckligt många intresserade.

 Planned occasions
1. v.04 Tis 23/1 16:00 - 19:00 (3t)
2. v.08 Tis 20/2 16:00 - 19:00 (3t)
3. v.12 Tis 19/3 16:00 - 19:00 (3t)
4. v.15 Ons 10/4 16:00 - 19:00 (3t)
5. v.20 Tis 14/5 16:00 - 19:00 (3t)

City: Luleå

Where: Medborgarskolan

When: Tis 16.00-19.00

Start: 2024-01-23 (143 dagar sedan)

Occasions: 5

Organizer: Aktiva Seniorer Luleå

Membership: Required

Aktiva Seniorer Luleå
Org.nr: 802446-5190
gudmund.andersson@gmail.com

Powered by CogWork