Vinkunskap nr-5 startad-oktober-2018

Deltagarna kommer själva överens om hur ofta de skall träffas, det är olika upplägg i varje cirkel.

Någon cirkel har rotation på vem som skall vara ansvarig för nästa kunskapsträff på ett lättsamt sätt, någon cirkel har ett annat upplägg där samma person är ansvarig för att tillfredsställa kunskapstörsten hos de övriga deltagarna.

Självkostnadspris gäller.

Cirkeldeltagare och närvaro skall rapporteras i Medborgarskolans e-tjänst (https://etjanst.medborgarskolan.se/)Planned occasions
1. v.05 Mån 29/1 14:00 - 17:00 (3t)
2. v.06 Ons 7/2 14:00 - 17:00 (3t)
3. v.10 Ons 6/3 14:00 - 17:00 (3t)
4. v.16 Ons 17/4 14:00 - 17:00 (3t)
5. v.19 Ons 8/5 14:00 - 17:00 (3t)

City: Skövde

Where: Köket i Medborgarskolan, Skövde

When: -17.00

Instructors: Mikael Nilzén

Organizer: Aktiva Seniorer Skövde

Membership: Required