Matlagning Herrar

Deltagarna kommer själva överens om hur ofta de skall träffas, det är olika upplägg i varje cirkel.

Någon cirkel har rotation på vem som skall vara ansvarig för nästa kunskapsträff på ett lättsamt sätt, någon cirkel har ett annat upplägg där samma person är ansvarig för att tillfredsställa kunskapstörsten hos de övriga deltagarna.

Självkostnadspris gäller.

Cirkeldeltagare och närvaro skall rapporteras i Medborgarskolans e-tjänst (https://etjanst.medborgarskolan.se/)

Cirkeln ges i samarbete med Medborgarskolan

City: Skövde

Where: Köket i Medborgarskolan, Skövde

Instructors: Anders Tollbo

Organizer: Aktiva Seniorer Skövde

Membership: Required

Aktiva Seniorer Skövde
Org.nr: 802498-9991
skovdeas@gmail.com

Powered by CogWork