Litteratur på svenska startad-2013

Deltagarna kommer själva överens om hur ofta de skall träffas, det är olika upplägg i varje cirkel.

Självkostnadspris gäller.

Cirkeldeltagare och närvaro skall rapporteras i Medborgarskolans e-tjänst (https://etjanst.medborgarskolan.se/)

Venues

Medborgarskolan, c/o Tuppen Tessins väg 10, Tessins väg 10, 21758 Malmö

City: Skövde

Where: Medborgarskolan, Skövde

Instructors: Elisabeth Eifrém

Organizer: Aktiva Seniorer Skövde

Membership: Required