Baka bröd grupp-3 grund ht2024

Intresset är stort för att lära sig baka bröd - vi har nu två cirklar som startats under 2023 och 2024 ochsom valt att fortsätta på egen regi (utan Roger Billströms deltagande). Vi har några medlemmar som inte fick plats vid senaste cirkel-starten och vi har också haft några som visat intresse på senaste tiden.

Vi har därför för avsikt att starta en ny cirkel för "nybörjare" i att baka bröd. Roger Billström har lång erfarenhet inom området, både som professionell bagare och kunnig hemmabagare.

Vi har tänkt oss att ha 4 cirkelträffar under tiden september 2024 till december 2024. Varje cirkelträff kommer att vara 5–7 timmar (prel. kl 9-15) och omfattar allt från receptgenomgång till färdigt bröd.

Vi planerar att baka brödkakor, tekakor. Även surdeg finns med på schemat. Bullar finns också med som alternativ. Gruppen kommer med önskemål om vad som skall bakas vid kommande tillfälle.

Vi återkommer med information om intresseanmälan, min 6 deltagare, max 8 deltagare.

Cirkelträffarna kommer att vara i Medborgarskolans kök och cirkeln ges i samarbete med Medborgarskolan.

Självkostnadspris gäller givetvis - vi delar på alla kostnader och färdigbakat bröd

Ledare: Roger Billström & Roger Edvinsson (Admin)


(Show)


Planned occasions
1. v.40 Mån 30/9 09:00 - 15:00 (6t)
2. v.44 Mån 28/10 09:00 - 15:00 (6t)
3. v.48 Mån 25/11 09:00 - 15:00 (6t)
4. v.50 Mån 9/12 09:00 - 15:00 (6t)

City: Skövde

Where: Köket, Medborgarskolan, Skövde

When: Mån 09.00-15.00

Start: 2024-09-30 (om 77 dagar)

Occasions: 4

Instructors: Roger Billström, Roger Edvinsson (Admin)

Organizer: Aktiva Seniorer Skövde

Membership: Required

Direct registration until tue. 30/7

9 anmälda till 8 platser

Aktiva Seniorer Skövde
Org.nr: 802498-9991
skovdeas@gmail.com

Powered by CogWork