Stjernsunds slott och kryssning i Vättern

Vi åker till Närke. Strax söder om Askersund, på en hög udde i sjön Alsen, ligger Stjernsunds slott, eller bruksherrgård, som en av ägarna hellre kallade det, dit M/S Wettervik tar oss efter en två timmars kryssning i norra Vättern. Lunchen ombord består av Vätternlax med tillbehör samt kaffe och kaka. Vi guidas på slottet som uppfördes kring sekelskiftet 1800. Där finns en av landets tidigaste och mest välbevarade interiörer i nyrokoko från 1800-talets mitt. Då ägdes slottet av Oscar I och sångarprinsen Gustaf. Arkitekten är intressant ur ett Uppsalaperspektiv. Åter i Askersund ges tillfälle att individuellt besöka caféer, hantverksbodar m m.

Bekräftelse på bokning kommer automatiskt till den e-postadress du angivit. Information om betalning meddelas en tid efter anmälan. Betalning ska ske till det bankgironummer som angivits i bekräftelsen. Glöm inte att ange OCR-nummer. 

Kontakt Elisabeth Agell, 0733-26 14 05

City: Uppsala

Where: Buss från UKK, Storgatan

When: Tis 08.30-19.00

Start: 2022-08-30 (35 dagar sedan)

Price: 850 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Uppsala

Membership: Required

55 anmälda till 54 platser