Naturskolans Hus och Asköviken

Naturskolans Hus och Asköviken

                                   Vi besöker tillsammans med guide Naturskolans Hus och vandrar därefter
                                    till utsiktstornet i Asköviken där vi fikar. Medtag eget fika.
                                    Aktivitetsansvarig: Siw Andersson och Kerstin Åman
                                    Pris: 80 kr
                                    Max antal deltagare: 22
                                    Anmälan: fr.o.m. 23 augusti på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha   
                                    Holmgren 070 580 40 91 from kl. 9.00
                                    Samlingsplats: Parkeringen som ligger med gångavstånd till Naturskolans Hus. 
                                    Tid: kl.14.00 – ca 16.00              

City: Västerås

When: Tors 14.00

Start: 2021-09-23 (24 dagar sedan)

Price: 80 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Västerås

Membership: Required