Stadspromenad - Sot och Bot

Stadspromenad - Sot och Bot 

                                    Vi går en stadspromenad då Nina från Delia och Dåtiden berättar för oss om sot
                                    och bot. En helt ny, och minst sagt aktuell tur i dessa märkliga pandemitider.
                                    Hör om dåtida sjukdomar och farsoter och hur man försökte bota dem.
                                    Välkommen tillbaka till en tid när åderlåtning var universalbotemedel och när
                                    osunda vätskor i kroppen kunde göra folk till dårar. Vad var egentligen spanska,  
                                    franska och engelska sjukan? Lokal apotekarhistoria varvas med information
                                    om stadens olika lasarett genom tiderna. Bruzelius opererade utan narkos och på
                                    Västerås slott så botade man könssjukdomar. Eller försökte i alla fall.
                                    En intressant timme utlovas.
                                    Efter turen samlas vi för en fika.
                                    Aktivitetsansvarig: Louise Moselius och Inger Karlsson
                                    Pris: 110: - inkl. fika.
                                    Max antal deltagare: 50
                                    Anmälan: fr.o.m. 30 augusti på hemsidan alternativt via telefon till Christer   
                                    Näsman 070 562 30 88 from kl. 9.00
                                    Samlingsplats: Café Malin invid domkyrkan
                                    Tid: kl. 14.00 – ca 16.00              

City: Västerås

When: Tors 14.00

Start: 2021-09-30 (17 dagar sedan)

Price: 110 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Västerås

Membership: Required