Skogen, dess skötsel, användning och betydelse för miljön

Skogen, dess skötsel, användning, och betydelse för miljön

                      Vi gör en utflykt till en plats i Surahammar – Skinnskattebergsområdet där                                            
                      Sveaskog bedriver skogsbruk. Vi tas emot av våra värdar från Sveaskog och får            
                      höra dem berätta om sitt jobb med skogen och dess användning och betydelse
                      för vår miljö.
                      Vi besöker också en avverkningsplats där olika maskiner är i verksamhet.
                      Utflykten innebär kanske 3 – 4 km vandring på skogsväg och stigar.
                      Vi avslutar med gemensam fika innan vi åker hem med bussen
                      
Ta med eget fika!                           
                  
Aktivitetsansvariga: Lars Eriksson och Gunnel Ek-Lundqvist
                          Pris: 125 kronor
                       Max antal deltagare: 45

                          Anmälan: fr.o.m. 6 september på hemsidan alternativt via telefon till
                        Margaretha Holmgren 070 580 40 91 from kl. 9.00
                        Samlingsplats: gemensam bussresa från Rocklundaparkeringen ABB Arena     
                        Nord, eller bussterminalen vid Centralen, hållplats I.
                        Ange var du kliver på.
                        Tid: kl. 09.00 från Rocklunda; kl. 09.10 från Centralen.
Hemkomst ca kl. 15.00.


               

City: Västerås

When: Tors 09.00

Start: 2021-10-07 (10 dagar sedan)

Price: 125 kr

Organizer: Aktiva Seniorer Västerås

Membership: Required