Programmering Arduino Östermalm - Nivå 1

Kursen planeras i två viktiga moment.

1) Den första handlar att använda ett visuellt dataprogram som använder blockar och kan organiseras som pusselbitar, det vi använder är MiniBlock. Dessa pusselbitar är i själva verket instruktioner som bygger ett program. När man överfört ”sitt” program till en mikrokontroller, utvärderar eleven hur det fungerar. Eleven får då direkt bekräftelse på om programmet uppför sig som det var planerat.

2) Det andra moment är att skriva ett program med hjälp av instruktioner för Arduino ramverk som är baserad i programspråket C/C++. Förutom att eleverna lär sig kommandon och strukturer (metodik) som är grundläggande i programmering, lär de sig hur de egna programmen förs över från datorn till en mikrokontroll. Eleverna får också lära sig hur mikrokontrollen arbetar med olika digitala enheter.

Eleverna ska arbeta med särskilt utvecklade modeller och utmanas att lösa konkreta problem (de olika plattformarna ska genomföra olika uppgifter). Programmering handlar inte om att göra ”rätt eller fel” utan handlar mer om att upptäcka möjligheter och kreativa lösningar.Planned occasions
1. v.04 Fre 27/1 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
2. v.05 Fre 3/2 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
3. v.06 Fre 10/2 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
4. v.07 Fre 17/2 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
5. v.08 Fre 24/2 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
6. v.10 Fre 10/3 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
7. v.11 Fre 17/3 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
8. v.12 Fre 24/3 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
9. v.13 Fre 31/3 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
10. v.16 Fre 21/4 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
11. v.17 Fre 28/4 16:30 - 18:00 (1t, 30m)
12. v.18 Fre 5/5 16:30 - 18:00 (1t, 30m)

City: Östermalm

Where: Ulrikagatan 5

When: Fre 16.30-18.00

Start: 2023-01-27 (247 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Dessi Korths Andersson

Price: 2500 kr

Organizer: Kosmosklubben Stockholm

Membership: Required

4 anmälda till 5 platser