Läsecirkel fre

Vi läser böcker som vi väljer  efter deltagarnas förslag (utom första boken, se nedan). Under träff­arna delger vi varandra våra intryck och upplevelser av böckerna och samtalar om det vi tagit fram om böckerna och författarna.

Till första mötet ska deltagarna ha läst Lektioner av Ian McEwan, Brombergs förlag.


Fredagar 12/1, 2/2, 23/2, 15/3, 5/4, 26/4
Tid     kl. 10.00-11.45
Cirkelledare    Christer Håkanson, 0706-55 79 57
Lokal     Folkuniversitetet,  Drottninggatan 38
Kostnad     200 kr + kostnad för böcker
Min. 8, max. 10 deltagare

 


(Show)


Planned occasions
1. v.02 Fre 12/1 10:00 - 11:45 (1t, 45m) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
2. v.05 Fre 2/2 10:00 - 11:45 (1t, 45m) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
3. v.08 Fre 23/2 10:00 - 11:45 (1t, 45m) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
4. v.11 Fre 15/3 10:00 - 11:45 (1t, 45m) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
5. v.14 Fre 5/4 10:00 - 11:45 (1t, 45m) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
6. v.17 Fre 26/4 10:00 - 11:45 (1t, 45m) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån

Venues

Folkuniversitetet Örebro, Drottninggatan 38, Örebro

City: Örebro

Where: Studielokal 5 Vån, Folkuniversitetet Örebro

When: Fre 10.00-11.45

Start: 2024-01-12 (48 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Christer Håkansson

Price: 200 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until fri. 26/4

11 anmälda till 10 platser