Läsecirkel zoom

Detta är läsecirkeln för dig som inte lätt kan ta dig in till centrala Örebro för varje sammankomst. För dig som bekvämt vill sitta hemma i den egna fåtöljen med datorn och diskutera litteratur, eller ibland befinner dig utomlands. Du får via epost en länk som lätt tar dig till en gemensam träffpunkt på Zoom. Du behöver internet­uppkoppling och en dator med kamerafunktion, mobiltelefon eller en iPad.

Vi läser de böcker vi kommer överens om tillsammans. Till första mötet ska del­tagarna ha läst Min bokvärld av Kerstin Ekman, Bonniers Förlag.


Tisdagar    9/1, 30/1, 20/2, 12/3, 16/4, 14/5
Tid        kl. 14.00-16.00
Cirkelledare    Carin Melin, 0705-83 87 06 eller carinmelin@gmail.com
Lokal:     Zoom
Kostnad    100 kr  + kostnad för böcker
Max. 8 deltagare


 


(Show)


Planned occasions
1. v.02 Tis 9/1 14:00 - 16:00 (2t)
2. v.05 Tis 30/1 14:00 - 16:00 (2t)
3. v.08 Tis 20/2 14:00 - 16:00 (2t)
4. v.11 Tis 12/3 14:00 - 16:00 (2t)
5. v.16 Tis 16/4 14:00 - 16:00 (2t)
6. v.20 Tis 14/5 14:00 - 16:00 (2t)

City: Zoom

Where: på zoom

When: Tis 14.00-16.00

Start: 2024-01-09 (51 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Carin Melin

Price: 100 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 14/5

4 anmälda till 8 platser